Potansiyometre

Potansiyometre

MOLDING-TYPE CARBON FILM POTENTIOMETER (6MM DIAMETER)
MOLDING-TYPE CARBON FILM POTENTIOMETER (10MM DIAMETER)
MOLDING-TYPE CARBON FILM POTENTIOMETER (15MM DIAMETER)
DIMMER POTENTIOMETER (VDE CERTIFIED)